Navigace

Obsah

Zpravodaj lázní a města Klimkovic

Zpravodaj vydává Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190. Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 005 – Alice Chlebovská. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků. Náklad 2000 ks. Distribuce zdarma do klimkovických domácností (1 číslo popisné = 1 zpravodaj).

2018

2018 - 04 Staženo: 477x | 29.03.2018

2018 - 03 Staženo: 537x | 02.03.2018

2018 - 02 Staženo: 500x | 20.02.2018

2018 - 01 Staženo: 1282x | 20.02.2018

Stránka