Obsah

Zpravodaj lázní a města Klimkovic

Zpravodaj vydává Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190. Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 005 – Alice Chlebovská. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků. Náklad 2000 ks. Distribuce zdarma do klimkovických domácností (1 číslo popisné = 1 zpravodaj).

2017

2017-12 Staženo: 309x | 04.12.2017

2017_11 Staženo: 291x | 31.10.2017

2017_10 Staženo: 354x | 23.10.2017

2017_09 Staženo: 281x | 23.10.2017

2017_07 Staženo: 279x | 23.10.2017

2017_06 Staženo: 270x | 23.10.2017

2017_05 Staženo: 282x | 23.10.2017

2017_04 Staženo: 287x | 23.10.2017

2017_03 Staženo: 272x | 23.10.2017

2017_02 Staženo: 250x | 23.10.2017

2017_01 Staženo: 300x | 20.02.2018

2017_05 Staženo: 223x | 23.10.2017

2016

2016_12 Staženo: 252x | 23.10.2017

2016_11 Staženo: 285x | 23.10.2017

2016_10 Staženo: 344x | 23.10.2017

2016_09 Staženo: 364x | 23.10.2017

2016_07 Staženo: 369x | 23.10.2017

2016_04 Staženo: 270x | 23.10.2017

2016_01 Staženo: 285x | 20.02.2018

2016_02 Staženo: 252x | 23.10.2017

Stránka