Obsah

Zpravodaj lázní a města Klimkovic

Zpravodaj vydává Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190. Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 005 – Alice Chlebovská. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků. Náklad 2000 ks. Distribuce zdarma do klimkovických domácností (1 číslo popisné = 1 zpravodaj).

2016

2016_03 Staženo: 152x | 23.10.2017

2016_06 Staženo: 179x | 23.10.2017

2015

2015_12 Staženo: 160x | 23.10.2017

2015_11 Staženo: 248x | 23.10.2017

2015_10 Staženo: 245x | 23.10.2017

2015_09 Staženo: 208x | 23.10.2017

2015_07 Staženo: 143x | 23.10.2017

2015_06 Staženo: 219x | 23.10.2017

2015_05 Staženo: 147x | 23.10.2017

2015_04 Staženo: 184x | 23.10.2017

2015_03 Staženo: 141x | 23.10.2017

2015_02 Staženo: 136x | 23.10.2017

2015_01 Staženo: 135x | 20.02.2018

2014

2014_12 Staženo: 147x | 23.10.2017

2014_11 Staženo: 155x | 23.10.2017

2014_10 Staženo: 154x | 23.10.2017

2014_09 Staženo: 140x | 23.10.2017

2014_07 Staženo: 140x | 23.10.2017

2014_06 Staženo: 152x | 23.10.2017

2014_05 Staženo: 165x | 23.10.2017

Stránka