Obsah

Zpravodaj lázní a města Klimkovic

Zpravodaj vydává Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190. Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 005 – Alice Chlebovská. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků. Náklad 2000 ks. Distribuce zdarma do klimkovických domácností (1 číslo popisné = 1 zpravodaj).

2014

2014_04 Staženo: 154x | 23.10.2017

2014_03 Staženo: 145x | 23.10.2017

2014_02 Staženo: 130x | 23.10.2017

2014_01 Staženo: 149x | 20.02.2018

2013

2013_12 Staženo: 146x | 23.10.2017

2013_11 Staženo: 149x | 23.10.2017

2013_10 Staženo: 258x | 23.10.2017

2013_09 Staženo: 155x | 23.10.2017

2013_07 Staženo: 137x | 23.10.2017

2013_06 Staženo: 195x | 23.10.2017

2013_05 Staženo: 138x | 23.10.2017

2013_04 Staženo: 152x | 23.10.2017

2013_03 Staženo: 155x | 23.10.2017

2013_02 Staženo: 206x | 23.10.2017

2013_01 Staženo: 179x | 20.02.2018

2012

2012_12 Staženo: 225x | 23.10.2017

2012_11 Staženo: 158x | 23.10.2017

2012_10 Staženo: 262x | 23.10.2017

2012_09 Staženo: 186x | 23.10.2017

2012_07_08 Staženo: 147x | 23.10.2017

Stránka