Obsah

Zpravodaj lázní a města Klimkovic

Zpravodaj vydává Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190. Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 005 – Alice Chlebovská. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků. Náklad 2000 ks. Distribuce zdarma do klimkovických domácností (1 číslo popisné = 1 zpravodaj).

2010

2010_09 Staženo: 134x | 23.10.2017

2010_07_08 Staženo: 159x | 23.10.2017

2010_06 Staženo: 158x | 23.10.2017

2010_05 Staženo: 145x | 23.10.2017

2010_04 Staženo: 165x | 23.10.2017

2010_03 Staženo: 129x | 23.10.2017

2010_02 Staženo: 171x | 23.10.2017

2010_01 Staženo: 133x | 20.02.2018

2009

2009_12 Staženo: 160x | 23.10.2017

2009_11 Staženo: 161x | 23.10.2017

2009_10 Staženo: 151x | 23.10.2017

2009_09 Staženo: 143x | 23.10.2017

2009_07_08 Staženo: 209x | 23.10.2017

2009_06 Staženo: 152x | 23.10.2017

2009_05 Staženo: 153x | 23.10.2017

2009_04 Staženo: 128x | 23.10.2017

2009_03 Staženo: 157x | 23.10.2017

2009_02 Staženo: 202x | 23.10.2017

2009_01 Staženo: 182x | 20.02.2018

2008

2008_12 Staženo: 174x | 23.10.2017

Stránka