Obsah

Zpravodaj lázní a města Klimkovic

Zpravodaj vydává Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190. Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 005 – Alice Chlebovská. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků. Náklad 2000 ks. Distribuce zdarma do klimkovických domácností (1 číslo popisné = 1 zpravodaj).

2008

2008_11 Staženo: 139x | 23.10.2017

2008_10 Staženo: 166x | 23.10.2017

2008_09 Staženo: 144x | 23.10.2017

2008_07_08 Staženo: 186x | 23.10.2017

2008_06 Staženo: 145x | 23.10.2017

2008_05 Staženo: 201x | 23.10.2017

2008_04 Staženo: 134x | 23.10.2017

2008_03 Staženo: 143x | 23.10.2017

2008_02 Staženo: 189x | 23.10.2017

2008_01 Staženo: 164x | 20.02.2018

2007

2007_12 Staženo: 242x | 23.10.2017

2007_11 Staženo: 166x | 23.10.2017

2007_10 Staženo: 146x | 20.02.2018

Stránka