Navigace

Obsah

Zpravodaj lázní a města Klimkovic

Zpravodaj vydává Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190. Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 005 – Alice Chlebovská. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků. Náklad 2000 ks. Distribuce zdarma do klimkovických domácností (1 číslo popisné = 1 zpravodaj).

Termíny uzávěrek příspěvků, termíny roznášky zpravodajů

vydání

uzávěrka

distribuce

únor 2021

20. 1. 2021

29. 1. 2021

březen 2021

17. 2. 2021

26. 2. 2021

duben 2021

19. 3. 2021

31. 3. 2021

květen 2021

20. 4. 2021

30. 4. 2021

červen 2021

19. 5. 2021

31. 5. 2021

červenec - srpen 2021

18. 6. 2021

30. 6. 2021

září 2021

19. 8. 2021

31. 8. 2021

říjen 2021

17. 9. 2021

29. 9. 2021

listopad 2021

20. 10. 2021

30. 10. 2021

prosinec 2021

19. 11. 2021

30. 11. 2021

leden 2021

15. 12. 2021

30. 12. 2021