Navigace

Obsah

Zpravodaj města a lázní Klimkovic

Zpravodaj vydává Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190. Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 005 – Alice Chlebovská. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků. Náklad 2000 ks. Distribuce zdarma do klimkovických domácností (1 číslo popisné = 1 zpravodaj).

2022

Zpravodaj 12-2022 Staženo: 175x | 28.11.2022

Zpravodaj 11-2022 Staženo: 253x | 26.10.2022

Zpravodaj 10-2022 Staženo: 92x | 29.09.2022

Zpravodaj 09-2022 Staženo: 246x | 31.08.2022

Zpravodaj 07-08 2022 Staženo: 221x | 27.06.2022

Zpravodaj 06-2022 Staženo: 210x | 27.05.2022

Zpravodaj 05-2022 Staženo: 343x | 26.04.2022

Zpravodaj 04-2022 Staženo: 167x | 29.03.2022

Zpravodaj 03-2022 Staženo: 286x | 24.02.2022

Zpravodaj 02-2022 Staženo: 288x | 26.01.2022

Zpravodaj 01-2022 Staženo: 328x | 23.12.2021

Stránka

  • 1