Obsah

Zpravodaj města a lázní Klimkovic

Zpravodaj vydává Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190. Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 005 – Alice Chlebovská. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků. Náklad 2000 ks. Distribuce zdarma do klimkovických domácností (1 číslo popisné = 1 zpravodaj).

2021

2021-12 Staženo: 25x | 13.01.2022

2021-11 Staženo: 94x | 13.01.2022

2021-10 Staženo: 40x | 13.01.2022

2021-09 Staženo: 30x | 13.01.2022

2021-07, 08 Staženo: 39x | 13.01.2022

2021-06 Staženo: 34x | 13.01.2022

2021-05 Staženo: 30x | 13.01.2022

2021-04 Staženo: 33x | 13.01.2022

2021-03 Staženo: 31x | 13.01.2022

2021-02 Staženo: 30x | 13.01.2022

2021-01 Staženo: 29x | 13.01.2022

2020

Zpravodaj 12-2020 Staženo: 308x | 03.12.2020

Zpravodaj 11-2020 Staženo: 315x | 30.10.2020

Zpravodaj 10-2020 Staženo: 451x | 29.09.2020

Zpravodaj 09-2020 Staženo: 368x | 28.08.2020

Zpravodaj 07-08-2020 Staženo: 249x | 27.06.2020

Zpravodaj 06-2020 Staženo: 400x | 26.05.2020

Zpravodaj 05-2020 Staženo: 413x | 28.04.2020

Zpravodaj 04-2020 Staženo: 384x | 30.03.2020

Zpravodaj 03-2020 Staženo: 495x | 27.02.2020

Stránka