Obsah

Zpravodaj města a lázní Klimkovic

Zpravodaj vydává Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190. Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 005 – Alice Chlebovská. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků. Náklad 2000 ks. Distribuce zdarma do klimkovických domácností (1 číslo popisné = 1 zpravodaj).

2018

2018 - 04 Staženo: 530x | 29.03.2018

2018 - 03 Staženo: 597x | 02.03.2018

2018 - 02 Staženo: 597x | 20.02.2018

2018 - 01 Staženo: 1,359x | 20.02.2018

2017

2017-12 Staženo: 376x | 04.12.2017

2017_11 Staženo: 368x | 31.10.2017

2017_10 Staženo: 438x | 23.10.2017

2017_09 Staženo: 355x | 23.10.2017

2017_07_08 Staženo: 433x | 31.01.2022

2017_06 Staženo: 357x | 23.10.2017

2017_05 Staženo: 359x | 23.10.2017

2017_04 Staženo: 384x | 23.10.2017

2017_03 Staženo: 351x | 23.10.2017

2017_02 Staženo: 334x | 23.10.2017

2017_01 Staženo: 413x | 20.02.2018

2016

2016_12 Staženo: 340x | 23.10.2017

2016_11 Staženo: 373x | 23.10.2017

2016_10 Staženo: 439x | 23.10.2017

2016_09 Staženo: 450x | 23.10.2017

2016_07_08 Staženo: 454x | 31.01.2022

Stránka