Obsah

Zpravodaj města a lázní Klimkovic

Zpravodaj vydává Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190. Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 005 – Alice Chlebovská. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků. Náklad 2000 ks. Distribuce zdarma do klimkovických domácností (1 číslo popisné = 1 zpravodaj).

2016

2016_06 Staženo: 247x | 23.10.2017

2016_05 Staženo: 23x | 31.01.2022

2016_04 Staženo: 354x | 23.10.2017

2016_03 Staženo: 205x | 23.10.2017

2016_02 Staženo: 328x | 23.10.2017

2016_01 Staženo: 369x | 20.02.2018

2015

2015_12 Staženo: 216x | 23.10.2017

2015_11 Staženo: 307x | 23.10.2017

2015_10 Staženo: 330x | 23.10.2017

2015_09 Staženo: 282x | 23.10.2017

2015_07_08 Staženo: 197x | 31.01.2022

2015_06 Staženo: 291x | 23.10.2017

2015_05 Staženo: 188x | 23.10.2017

2015_04 Staženo: 231x | 23.10.2017

2015_03 Staženo: 192x | 23.10.2017

2015_02 Staženo: 197x | 23.10.2017

2015_01 Staženo: 188x | 20.02.2018

2014

2014_12 Staženo: 196x | 23.10.2017

2014_11 Staženo: 214x | 23.10.2017

2014_10 Staženo: 205x | 23.10.2017

Stránka