Obsah

Zpravodaj města a lázní Klimkovic

Zpravodaj vydává Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190. Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 005 – Alice Chlebovská. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků. Náklad 2000 ks. Distribuce zdarma do klimkovických domácností (1 číslo popisné = 1 zpravodaj).

2014

2014_09 Staženo: 193x | 23.10.2017

2014_07-08 Staženo: 204x | 31.01.2022

2014_06 Staženo: 209x | 23.10.2017

2014_05 Staženo: 231x | 23.10.2017

2014_04 Staženo: 233x | 23.10.2017

2014_03 Staženo: 212x | 23.10.2017

2014_02 Staženo: 176x | 23.10.2017

2014_01 Staženo: 229x | 20.02.2018

2013

2013_12 Staženo: 203x | 23.10.2017

2013_11 Staženo: 202x | 23.10.2017

2013_10 Staženo: 336x | 23.10.2017

2013_09 Staženo: 240x | 23.10.2017

2013_07_08 Staženo: 189x | 31.01.2022

2013_06 Staženo: 253x | 23.10.2017

2013_05 Staženo: 177x | 23.10.2017

2013_04 Staženo: 224x | 23.10.2017

2013_03 Staženo: 221x | 23.10.2017

2013_02 Staženo: 261x | 23.10.2017

2013_01 Staženo: 256x | 20.02.2018

2012

2012_09 Staženo: 240x | 23.10.2017

Stránka