Obsah

Zpravodaj města a lázní Klimkovic

Zpravodaj vydává Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190. Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 005 – Alice Chlebovská. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků. Náklad 2000 ks. Distribuce zdarma do klimkovických domácností (1 číslo popisné = 1 zpravodaj).

2012

2012_07_08 Staženo: 191x | 23.10.2017

2012_06 Staženo: 239x | 23.10.2017

2012_05 Staženo: 227x | 23.10.2017

2012_04 Staženo: 224x | 23.10.2017

2012_03 Staženo: 223x | 23.10.2017

2012_02 Staženo: 229x | 23.10.2017

2012_01 Staženo: 189x | 20.02.2018

2012_12 Staženo: 315x | 23.10.2017

2012_11 Staženo: 217x | 23.10.2017

2012_10 Staženo: 358x | 23.10.2017

2011

2011_12 Staženo: 207x | 23.10.2017

2011_11 Staženo: 191x | 23.10.2017

2011_10 Staženo: 177x | 23.10.2017

2011_09 Staženo: 210x | 23.10.2017

2011_07_08 Staženo: 191x | 23.10.2017

2011_06 Staženo: 201x | 23.10.2017

2011_05 Staženo: 185x | 23.10.2017

2011_04 Staženo: 207x | 23.10.2017

2011_03 Staženo: 187x | 23.10.2017

2011_02 Staženo: 217x | 23.10.2017

Stránka