Obsah

Zpravodaj města a lázní Klimkovic

Zpravodaj vydává Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190. Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 005 – Alice Chlebovská. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků. Náklad 2000 ks. Distribuce zdarma do klimkovických domácností (1 číslo popisné = 1 zpravodaj).

2011

2011_01 Staženo: 246x | 20.02.2018

2010

2010_12 Staženo: 180x | 23.10.2017

2010_11 Staženo: 244x | 23.10.2017

2010_10 Staženo: 180x | 23.10.2017

2010_09 Staženo: 170x | 23.10.2017

2010_07_08 Staženo: 218x | 23.10.2017

2010_06 Staženo: 202x | 23.10.2017

2010_05 Staženo: 192x | 23.10.2017

2010_04 Staženo: 205x | 23.10.2017

2010_03 Staženo: 168x | 23.10.2017

2010_02 Staženo: 248x | 23.10.2017

2010_01 Staženo: 176x | 20.02.2018

2009

2009_07_08 Staženo: 267x | 23.10.2017

2009_06 Staženo: 198x | 23.10.2017

2009_05 Staženo: 209x | 23.10.2017

2009_04 Staženo: 164x | 23.10.2017

2009_03 Staženo: 213x | 23.10.2017

2009_02 Staženo: 265x | 23.10.2017

2009_01 Staženo: 226x | 20.02.2018

2009_10 Staženo: 191x | 23.10.2017

Stránka