Navigace

Obsah

Zpravodaj města a lázní Klimkovic

Zpravodaj vydává Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190. Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 005 – Alice Chlebovská. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků. Náklad 2000 ks. Distribuce zdarma do klimkovických domácností (1 číslo popisné = 1 zpravodaj).

Termíny uzávěrek příspěvků, termíny roznášky zpravodajů

  uzávěrka distribuce
únor 2022 18.1. út 31. 1. 
březen 2022 16.2. st 28.2.
duben 2022 18.3. pá 31.3.
květen 2022 19.4. út 29.4.
červen 2022 19.5. čt 31.5.
červenec 2022 20.6. po 30.6.
září 2022 19.8. pá 31.8.
říjen 2022 19.9. po 30.9.
listopad 18.10. út 31.10.
prosinec 2022 18.11. pá 30.11.
leden 2023 14.12. st 30.12.