Navigace

Obsah

Zpravodaj města a lázní Klimkovice

Zpravodaj vydává Městský úřad Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190. Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 005 – Alice Chlebovská. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků. Náklad 2000 ks. Distribuce zdarma do klimkovických domácností (1 číslo popisné = 1 zpravodaj)

 


POZOR - ZMĚNA - UZÁVĚRKA ZÁŘIJOVÉHO ZPRAVODAJE!!!

Vzhledem k čerpání dovolené žádáme naše dopisovatele, aby své příspěvky posílali na mailovou adresu bilkova@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 005, a to do 20. 8. 2018! Děkujeme za pochopení a spolupráci!

Redakce


 

2018

2018 -7,8 Staženo: 67x | 26.06.2018

2018 - 06 Staženo: 163x | 29.05.2018

2018 - 05 Staženo: 210x | 30.04.2018

2018 - 04 Staženo: 238x | 29.03.2018

2018 - 03 Staženo: 188x | 02.03.2018

2018 - 02 Staženo: 224x | 20.02.2018

2018 - 01 Staženo: 383x | 20.02.2018

Stránka

  • 1