Obsah

drobné sakrální stavby, kříže

Socha Panny Marie

Socha Panny Marie

Plastika Panny Marie z roku 1823 je z přírodního pískovce, stávala na vysokém hranolovitém podstavci zvenku na východní straně při zdi kostela sv. Kateřiny v Klimkovicích. Matka Boží je vyobrazena v mírně nadživotní velikosti jako Immaculata (což latinsky znamená Neposkvrněná, bez dědičného hříchu). Podle katolické nauky je mimo jiné takto označována za matku „plnou milosti“, jinak „milostiplnou“. Postava Panny Marie stojí na zemském glóbu a levou nohou šlape na hlavu hada (coby symbol dědičného hříchu). Ruce zkřížené na prsou, levým předloktím opíraje se o kovovou zlacenou lilií (coby symbol neposkvrněné a blahoslavené čistoty svého ducha).

historické objekty

Hospodářská a hospodyňská škola

Budova Hospodářské školy se nikdy ve své dlouhé historii nezpronevěřila svému poslání. Chceme-li si ve stručnosti připomenout vznik a historii školy, musíme se vrátit do 19. století.

Budova české obecné a měšťanské školy v Klimkovicích

Naléhavost potřeby nové školní budovy v Klimkovicích uznala dokonce c. k. Zemská školní rada v Opavě, která po provedené inspekci v květnu roku 1875 vyzvala dopisem ze 7. června téhož roku starostu Klimkovic, aby ihned učinil nezbytně nutné přípravy pro stavbu nové obecné školy. Stavba byla skutečně zahájena na jaře roku 1876. Realizovaná byla podle projektu Ing. Eberharda Czermaka a pod vedením stavebního mistra Františka Jurečky z Mor. Ostravy byla nákladem 16.400 zl. rakouské měny dostavěna v roce 1887.

technické zajímavosti

vodárna z roku 1901

Vodárna z roku 1901

Na začátku 20. století byl v Klimkovicích vybudován základní vodovodní řad, voda byla přiváděna z míst, které dnes připomíná jen turistický rozcestník U staré vodárny 49.8008600N, 18.0947158E

železniční viadukt na ul. 28. října

Viadukt

Vzpomínka na původně parní vlakovou později elektrifikovanou tramvajovou trať Klimkovice - Svinov 1911 - 1978.

památné / významné stromy, aleje

Podchmelnický buk

Díky své výjimečnosti patří tento strom mezi chráněné památné stromy České republiky.
Druh stromu: buk lesní
Obvod kmene: 440 cm
Výška stromu: 35 m

Na Láni

Legendy praví, že na tomto místě stávala původní osada, které jeho obyvatelé podle bájného Klimka dali jméno Klimkovice. Žádné dokumenty to nepotvrzují, ale toto místo Klimkované přesto po celé generace chovají ve velké úctě.

kostely, kaple

Kostel Sv. Kateřiny Alexandrijské

Dominanta Klimkovic na první pohled zaujme atypickým zakončením věže. Není to jediná zvláštnost této stavby...