Navigace

Obsah

Zpravodaj města a lázní Klimkovice

Zpravodaj vydává Městský úřad Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190. Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 005 – Alice Chlebovská. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků. Náklad 2000 ks. Distribuce zdarma do klimkovických domácností (1 číslo popisné = 1 zpravodaj)

 

2018

2018 - 04 Staženo: 107x | 29.03.2018

2018 - 03 Staženo: 120x | 02.03.2018

2018 - 02 Staženo: 164x | 20.02.2018

2018 - 01 Staženo: 278x | 20.02.2018

Stránka

  • 1