Navigace

Obsah

Uzavření Kulturního a informačního střediska Klimkovice

Na základě nařízení vlády České republiky ze dne 13. 3. 2020 je Kutlurní a informační středisko Klimkovice uzavřeno, a to až do odvolání. Budeme se na Vás zase těšit v lepších časech :)

Aktuality z našeho webu

07.04.2020

Vražda sexem

Když má pragmatická žena, povoláním lékařka, jedno velké přání: klidný domov a realistický přístup k životu - nezdá se to být přání nesplnitelné. Pokud se jí však v domě sejde nepraktický a sám sebe hledající manžel, všetečná a krátkozraká tetička, šílená rodička, ztřeštěná neteř a horlivý asistent, je poklidný domov to poslední, co můžete očekávat... Tím spíše, když se v takovém blázinci objeví vražda.

Detail Kalendář akcí v Klimkovicích

30.03.2020

Zpravodaj 04-2020

Stáhnout Aktuální zpravodaje

25.04.2020

Jarní koncert

Krásná a příjemná hudba dokáže osvěžit každé roční období, bez ohledu na počasí. Neváhejte, najděte si chvilku času a přijďte si poslechnout tóny hudby a zpěvu, které se vám pokusí zlepšit jarní náladu a zpříjemnit podvečer krásnou hudbou.

Detail Kalendář akcí v Klimkovicích

13.03.2020 - 30.04.2020

ZRUŠENÍ AKCÍ

ZRUŠENÍ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

Detail Kalendář akcí v Klimkovicích

10.03.2020 - 30.04.2020

Uzavření kina Panorama v Klimkovicích

Rada města Klimkovic dnes na své 45. schůzi rozhodla: Rada města Klimkovic uzavírá provoz v budově kina Panorama z důvodu zabránění šíření koronaviru od 12.3.2020 do odvolání.

Detail Kalendář akcí v Klimkovicích

27.02.2020

Zpravodaj 03-2020

Stáhnout Aktuální zpravodaje

17.05.2020

Alenka v říši divů

V jevištní podobě slavné knihy o Alenčiných dobrodružstvích v říši divů a za zrcadlem se Vám představí "Pomněnky" - mladé skautky z Klimkovic. Alenka, vstupuje do ireálného světa snů, kde se jednání postav, čas, podoba věcí, city, pocity a nálady prudce mění. S dychtivou neústupností překonává úskalí své cesty. Potkávání s fantaskními bytostmi, podivnými zvířaty a oživlými věcmi otevírá s poezií a hravostí brány jejímu sebepoznávání...

Detail Kalendář akcí v Klimkovicích

06.06.2020 - 05.09.2020

Komentované prohlídky města Klimkovic - léto 2020

6. 6. 2020 - PROCHÁZKA PARKEM PETRA BEZRUČE S PRŮVODCEM (aneb: - od bývalé zámecké zahrady k přírodně krajinářskému prostředí současného městského parku) - časový rozvrh a délka prohlídkové trasy: cca 80 minut / 2,1 km - začátek a konec komentované procházky: - u altánu v dolní části parku - konec procházky tamtéž - jaká zajímavá místa v našem parku můžeme na trase procházky uvidět: Trasa povede z dolní části parku vlevo nahoru kolem „jezírka“ dále přes střední část parku s keři různobarevných azalek mezi skupinami jehličnanů, zakrslých borovic a terasovou úpravou svahu. Dále v horní části parku kolem skupiny zakrslých tisů k Pomníku obětem Velké války, dolů po chodníku s plochým kamenným dlážděním podél skalky s bludnými balvany, přes travnatý dětský koutek ke skupině botanicky cenných jehličnanů a dále pak po hrázi rybníků stromořadím podél potoka Polančice směrem k Lihovarské studánce a zpět k altánu. 4. 7. 2020 - ANATOMIE NÁMĚSTÍ A PŘILEHLÝCH HISTORICKÝCH ULIČEK - časový rozvrh a délka prohlídkové trasy: cca 110 minut / 2,2 km - začátek a konec prohlídky: - nádvoří zámku v Klimkovicích - plocha před vstupem do zámku - která místa a události si po trase procházky připomeneme: Od zámku ul. Lidickou kolem farního kostela sv. Kateřiny dále po ul. Křížkovského a ul. Na Valech k Náměstí s měšťanskými domy a historickým podloubím, zastavení na místě kde stával slavný „buduněk“ historie a příběhy domů na náměstí, ul. Hradilovou, Komenského, Ostravskou, ul. 28. října, Poštovní a ul. Resnerovou a Zámeckou zpět do průjezdu k zámeckému nádvoří. 1. 8. 2020 - ZA POZNÁNÍM PAMĚTIHODNOSTÍ MĚSTA KLIMKOVICE - časový rozvrh a délka prohlídkové trasy: cca 115 minut / 2,4 km - začátek a konec prohlídky: - před „vodotryskem“ u zámku – konec prohlídky na Náměstí - která místa a události si po trase procházky připomeneme: Na prostranstvím před vstupem do zámku si připomeneme historii tohoto panského sídla a Památníku osvo- bození Klimkovic, projdeme ul. Lidickou k farnímu kostelu sv. Kateřiny, dále na náměstí s lípami TGM a sochou sv. Šebestiána z r. 1760, ul. Poštovní k býv. Panskému špitálu a býv. Hechtrovu koželužství, dále ul. Ostravskou, ul. Čs.legií ul. Tyršovou, Nádražní, Komenského a ul. Křížkovbského zpět k zámku. 5. 9. 2020 - PROCHÁZKA PŘES „FIFEJDA“ OKOLO „PÍSEČŇÁKU“ K MYSLIVNĚ - časový rozvrh a délka prohlídkové trasy: cca 115 minut / 2,3 km - začátek a konec prohlídky: - „u vodotrysku“ před vstupem do zámku v Klimkovicích - která zajímavá místa po trase procházky navštívíme: Trasa směřuje od zámku ul. Požárnickou ke kinu Panorama a dále pak ul. Dělnickou, přes ul. Polní údolím potoka Rakovce přes hráz, dělící oba Písečné rybníky k ul. Písečné až do areálu místní střelnice a restaurace Myslivna. Po krátké zastávce u pomníku V.A. Staška trasa pokračuje po ul. ČSA do centra k budově zámku.

Detail Kalendář akcí v Klimkovicích