Navigace

Obsah

Knížata z Lichtenštejna. Seznamte se!

Plakát k výstavě Kuželna zámecké zahrady

Výstava dobových fotografií portrétů u příležitosti návštěvy panovnické rodiny knížat z Lichtenštejnu na zámku v Kuníně. Výstava bude volně přístupná v otevíracích dobách zámku.

Datum konání: 20. 5. 2023 - 17. 9. 2023

Místo konání: Zámek a zámecký park v Kuníně, Kunín č. p. 1

Typ akce: trhy, výstavy, veletrhy

Organizátor: Neuvedeno

Doba trvání: 120 dní

Marie Eleonora z Lichtensteina

Výstava vznikla ve spolupráci Slezského zemského muzea a Opavské kulturní organizace. Zámek v Kuníně byl v letech 1726-1734 postaven pro manželský pár hraběte Bedřicha Augusta z Harrachu a jeho manželku a majitelku panství princeznu Marii Eleonoru z Lichtenštejna, jejichž znaky se nachází v průčelí zámku. Barokní zámek byl postaven podle projektu slavného rakouského stavitele Jana Lukáše Hildebrandta a představuje jedinou zámeckou stavbu tohoto architekta v Českých zemích.

Vnučka stavitelů hraběnka Marie Walburga, nejslavnější majitelka zámku byla zároveň po matce poslední členkou slavného rakouského rodu Hohenemsů. Jejich obrazárna a knihovna jsou dne uchovávány na zámku v Kuníně. Roku 1713 prodali předkové hraběnky Hohenemsové své hrabství Vaduz svým příbuzným knížatům z Lichtenštejna, kteří zzde o pár let později založili samostatný stát Lichtenštenské knížectví. Hrad Vaduz je dnes soukromou rezidencí vládnoucího knížete, na zámku v Kuníně je uchováván obraz, podle kterého byla zřícenina hradu upravena do dnešní podoby.

Šlechtický rod Lichtenštejnů je s Opavou a regionem úzce spjat již od počátku 17. století. Karel z Lichtenštejna v roce 1614 díky zisku Opavského knížectví nabyl knížecí titul a své slezské državy o devět let později rozšířil též o sousední Krnovsko. Vládnoucí knížata z Lichtenštejna jsou ostatně v plné titulatuře oslovování jako vévodové opavští a krnovští dodnes. Na knížecích pozemcích byla za štědré finanční dotace Jana II. Lichtenštejna v roce 1895 pro potřeby tehdejšího uměleckoprůmyslového muzea vybudována dnešní výstavní budova Slezského zemského muzea. Tato instituce štědrému mecenáši vděčí také za množství mimořádně cenných sbírek. Jubilejní výstava, kterou v roce 1914 uspořádal tehdejší ředitel muzea Edmund Wilhelm Braun, představila opavské veřejnosti nejen význam šlechtického rodu, ale též bohatství jeho uměleckých sbírek. V souvislosti s její přípravou byla také pořízena fotografická dokumentace prezentovaných výtvarných děl a dalších artefaktů, vystavená nyní na zámku v Kuníně. Prezentované reprodukce dobových fotografií představují výběr z exponátů, které byly na výstavě tehdy v Opavě k vidění a dnes jsou schraňovány v depozitářích privátních knížecích uměleckých sbírek, zámeckých objektech či dalších evropských galerijních a muzejních institucích.

 

Autoři: Dr. Ondřej Haničák a Mgr. Denisa Hradilová (Oddělení společenských věd Slezského zemského muzea).

Plakát k výstavě


Vytvořeno: 19. 5. 2023
Poslední aktualizace: 1. 7. 2023 12:26