Obsah

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce 1 Zasedání Zastupitelstva obce

Datum konání: 5. 6. 2024 začátek od 17:00

Místo konání: Sál obecního domu, Dolní Lhota

Typ akce: ostatní

Organizátor: Obecní úřad

Vážení občané, dovolujeme si Vás pozvat na konání zasedání Zastupitelstva obce Dolní Lhota

Místo konání: Obec Dolní Lhota, Poštovní 250, kulturní sál

Doba konání: 5. 6. 2024 od 17 hodin

Navrhovaný program:

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu jednání

3. Zpráva o činnosti obce

4. Zpráva o hospodaření v obecním lese v roce 2024

5. Plnění rozpočtu k 30. 04. 2024

6. Inventarizace k 31. 12. 2023

7. Zadání zakázky „Instalace fotovoltaického systému v obci Dolní Lhota“

8. Zadání zakázky „Oprava střešní krytiny – tělocvična, nástavba MŠ“

9. Převod finančních prostředků mateřské a základní škole z pojistného plnění

10. Rozpočtová opatření

11. Koupě pozemků parc. č. 509, parc. č. 544/1, parc. č. 521 a parc. č. 515/2, vše v katastrálním území Dolní Lhota u Ostravy, do vlastnictví obce Dolní Lhota.

12. Různé

13. Diskuze

14. Závěr


Vytvořeno: 7. 5. 2024
Poslední aktualizace: 28. 5. 2024 14:06