Obsah

Zpravodaj města a lázní Klimkovic

Zpravodaj vydává Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190. Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 005 – Barbara Nováková. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků. Náklad 2000 ks. Distribuce zdarma do klimkovických domácností (1 číslo popisné = 1 zpravodaj).

 

 

 

Harmonogram – Zpravodaj Klimkovic 2024

  Uzávěrka do 12.00 Tisk Expedice
Únor  19. 1. 26. 1. 30. 1.
Březen 15. 2. 22. 2.  28. 2.
Duben 18. 3.  25. 3. 28. 3.
Květen 18. 4. 25. 4. 30. 4.
Červen 20. 5. 27. 5. 30. 5.
Červenec/ Srpen 18. 6. 25. 6. 28. 6.
Září 16. 8. 23. 8. 30. 8.
Říjen 18. 9.  25. 9. 30. 9.
Listopad 17. 10. 24. 10. 30. 10.
Prosinec 19. 11. 26. 11. 29. 11.
Leden 2025 10. 12. 17. 12..  27. 12.