Nawigacja

Zawartość

Herb i flaga miasta Klimkovice
herbHerb miasta

KLIMKOVICE, prawa miejskie uzyskały po roku 1383. Herb miasta miał wtedy przy założeniu uzyskać jego założyciel, a jednocześnie komorzy królewski Benesz I., z dynastii Panów z Krawarz. Istnienie herbu miejskiego z czeskim dwuogoniastym lwem jest udokumentowane zachowanym odciskiem pieczęci z połowy XV wieku. Później szczegóły wyglądu herbu się jeszcze wielokrotnie zmieniały. Pieczęć z roku 1628 zawierała na przykład jednoogoniastego lwa (markvartickiego), przy czym ostateczną wersja znaku, używaną do dnia dzisiejszego, stała się czerwona tarcza ze srebrnym dwuogoniastym koronowanym lwem ze złotą zbroją, na zielonym pagórku. Symboliki lwa można się doszukiwać w powiązaniu z pierwotną niemiecką nazwa miasta „Königsberg“, lub też „Wzgórze królów“. Klimkovice nie występowały jednak nigdy w przeszłości jako miasto królewskie, więc czeski lew w herbie był raczej oznaką honoru i oddania założyciela miasta swojemu czeskiemu królowi. Obecność zielonego wzgórza, które pierwotnie nie było elementem tarczy herbowej, mogła być spowodowana próbą wyrażenie miejsca wcześniejszego założenia pierwotnej osady, co również dosłownie potwierdza druga część niemieckiej nazwy miasta.

flagaFlaga miasta

Swoją flagę, jako symbol solidarności i wspólnoty, posiadają Klimkovice od roku 2002. Rada miasta na posiedzeniu dnia 5 czerwca 2001 wybrała wygląd flagi z przedłożonych sześciu wariantów w postępowaniu konkursowym. Jesienią tego roku zatwierdziło ostatecznie wygląd flagi miasta również rada miejska miasta Klimkovice. Wygląd flagi opiera się na opisanym już historycznym herbie miasta: – flagę tworzą dwa poziome pasy tej samej wielkości – czerwony i zielony, a na środku biały dwuogoniasty lew z żółtą koroną i zbroją. Heraldyczny projekt wyglądu flagi wykonał Mgr. Jan Tejkal, z firmy Produkcja heraldyczna Ostrawa. Dnia 14 maja w roku 2002 w budynku Parlamentu Republiki Czeskiej w Pradze, przejął prezydent miasta Klimkovic Ing. Pavel Malík w asyście wiceprezydenta miasta Ing. Petra Večerki, z rąk przewodniczącego Izby Poselskiej Ing. Wacława Klausa, Decyzję nr … , na mocy której starodawnemu miastu Klimkovice przydzielono nową flagę miejską. Ten uroczysty akt był poprzedzony zatwierdzeniem wyglądu flagi przez Podkomisję ds. heraldyki i weksylologii Izby Poselskiej. Oryginał flagi i jego użytkowej repliki sporządziła na zlecenie miasta specjalistyczna firma Alerion z Bystrzycy p/Pernsztejnem, a za jego produkcje miasto zapłaciło łączną cenę ponad 72.000,- CZK. Dnia 14 września 2002 flaga została poświęcona podczas uroczystej mszy w klimkowickim kościele św. Katarzyny. Wyświęcenie flagi było potwierdzeniem i odniesieniem do historii oraz dziejów miasta i było honorem dla wszystkich naszych przodków, również tym, którzy przez długie wieki pomagali tworzyć bogatą i niecodzienną przeszłość naszego śląskiego miasteczka. Flaga miasta była po raz pierwszy zaprezentowana publicznie w sali obrad ratusza na uroczystym posiedzeniu rady miasta w sobotę 14 września 2002.