Obsah

Co u nás můžete objevit?

Misijní kříž

Misijní kříž

Misijní kříž z roku 1756, který připomínal počátky křesťanských misií v našich zemích, stával na náměstí vedle radnice. Nyní je umístěn u vchodu do hřbitova na ul. Čs. armády.

zobrazit v mapě
Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého

Barokní kamenná plastika sv. Jana Nepomuckého z roku 1736. V rámci rekonstrukce areálu bývalého hřbitova byla provedena oprava sochy i hranolovitého kamenného podstavce v ateliéru akademického sochaře J. Gajdy v Ostravě.
Od roku 2006 zdobí areál bývalého hřbitova kolem kostela Nejsvětější Trojice.

zobrazit v mapě
Socha Panny Marie

Socha Panny Marie

Plastika Panny Marie z roku 1823 je z přírodního pískovce, stávala na vysokém hranolovitém podstavci zvenku na východní straně při zdi kostela sv. Kateřiny v Klimkovicích. Matka Boží je vyobrazena v mírně nadživotní velikosti jako Immaculata (což latinsky znamená Neposkvrněná, bez dědičného hříchu). Podle katolické nauky je mimo jiné takto označována za matku „plnou milosti“, jinak „milostiplnou“. Postava Panny Marie stojí na zemském glóbu a levou nohou šlape na hlavu hada (coby symbol dědičného hříchu). Ruce zkřížené na prsou, levým předloktím opíraje se o kovovou zlacenou lilií (coby symbol neposkvrněné a blahoslavené čistoty svého ducha).

zobrazit v mapě
Socha sv. Šebestiána

Socha sv. Šebestiána

Sv. Šebestián je všude považován za ochránce proti moru, je patronem vojáků a válečných invalidů, hrnčířů, koželuhů a zahradníků. Je to světec–mučedník, který ochránil pronásledované křesťany v Římě v dobách vlády císaře Diokleciána. Z císařova rozkazu měl být kvůli tomu usmrcen šípy střelců, jsa přivázán k dřevěnému kůlu. Toto mučení on však zázrakem přežil a jeho křesťanským přívržencům se jej podařilo zachránit, ale později jej znovu dal císař bičovat a dotlouci k smrti železnými sochory.
V roce 680 se za své „morové rány“ stal i všeobecně uznávaným ochráncem proti šíření této nemoci a konec šíření moru se tehdy přičítalo právě Šebestiánově přímluvě.

zobrazit v mapě