Nawigacja

Zawartość

sokolovna

Budynek Sokoła

49.7845947N, 18.1357364E, ul. Tyršova 276

Silny ruch Sokoła na początku XX wieku czcił ideały Tyrša o harmonijnym rozwoju cielesnego, duchowego i moralnego aspektu osobowości ludzkiej, o zdrowym i wszechstronnie rozwiniętym narodzie.

W roku 1904 powstało w Klimkovicach towarzystwo gimnastyczne Sokół. Jej założycielem był miejscowy adwokat Rudolf Hess. Działalność towarzystwa opierała się na wymaganiach Tyrša dotyczących harmonijnego rozwoju cielesnego, duchowego i moralnego aspektu osobowości ludzkiej oraz z jego ideału zdrowego i wszechstronnie rozwiniętego narodu. Sokół wychowywał swoich członków w tym właśnie duchu. Regularnie ćwiczył akademie z programem gimnastycznym i kulturalnym, organizował dostępne dla publiczności ćwiczenia gimnastyczne, a po wybudowaniu własnego budynku Sokoła w roku 1923 posiadał również własną ochotniczą scenę teatralną. Członkowie z Klimkovic brali udział w Powszechnych zjazdach Sokołów v Pradze na Strahovie w latach 1926, 1932, 1938 i 1948. Przed wojną Sokół miał 277 aktywnych członków. W czasie okupacji czynność towarzystwa została zawieszona, a jego majątek skonfiskowany. Po oswobodzeniu, dzięki wspólnej akcji Klimkovice – Praga wybudowany został stadion sportowy, który został nazwany na cześć ówczesnego burmistrza miasta stołecznego Pragi Stadionem im. Dr. Václava Vacka.

Rozlegle przeróbki boiska do piłki nożnej zostały zakończone w roku 2004, budynek Sokoła znajduje się
w posiadaniu Czeskiej gminy Sokoła.