Nawigacja

Zawartość

česká škola

Budynek czeskiej szkoły gminnej i mieszczańskiej w Klimkovicach

49.7853108N, 18.1338900E, ul. Komenského 112

Pilną potrzebę nowego budynku szkolnego w Klimkovicach uznała nawet c. k. Rada Szkolna Krajowa w Opawie, która po przeprowadzeniu inspekcji w maju roku 1875, w liście z 7 lipca tego samego roku wyzwała starostę Klimkovic, aby natychmiast podjął niezbędne działania na rzecz budowy nowej szkoły gminnej. W rzeczywistości budowa została rozpoczęta wiosną 1876 roku. Zrealizowano ją na podstawie projektu Ing. Eberharda Czermaka, a pod kierownictwem mistrza budowlanego, Františka Jurečki z Morawskiej Ostrawy, przy kosztach 16.400 zł. austriackiej waluty została ona dokończona w roku 1877. Interesujące jest to, że „… do kamienia węgielnego został włożony zabytkowy dokument, w którym za założyciela Klimkovic jest błędnie uważny Přemysl Otakar II. …” (patrz kronika miasta Klimkovic Część I, str. 47).

Jak na ówczesne czasy była to nowoczesna szkoła z pięcioma rozległymi klasami, gabinetami, mieszkaniem dyrektora i woźnego. Kolaudacja prac budowlanych odbyła się 16 sierpnia 1877 r., a budynek został uroczyście otwarty w niedzielę 15 września 1877 r. Pierwszym dyrektorem szkoły został klimkovicki nauczyciel prowadzący, Josef Hradil. Liczba uczniów rosła z roku na rok i w roku 1885 do pięciu klas czeskiej szkoły gminnej uczęszczało już 427 uczniów (205 chłopców i 222 dziewczynek).

Od roku 1902 w coraz bardziej oczywisty sposób w Klimkovicach rosła potrzeba założenia, oprócz szkoły gminnej, również czeskiej szkoły mieszczańskiej. Przede wszystkim była to preferencja nie tylko samego dyrektora szkoły gminnej, Hradila, ale taką samą myśl forsowały również władze i rada miejska. Trud ten został zakończony sukcesem dopiero na mocy decyzji Rady Szklonej Krajowej z 19 marca 1913 r., jednak pod warunkiem, że czeska szkoła mieszczańska mogła zostać otwarta wyłącznie jako jednoklasowa szkoła dla chłopców, z obowiązkowym językiem niemieckim. Z tego powodu w roku 1914 do istniejącego już budynku szkoły gminnej na południowej stronie zostały dobudowane dwie klasy, a jednocześnie zlikwidowano również mieszkanie dyrektora szkoły. Po roku 1918, kiedy to do sześciu klas szkoły mieszczańskiej w Klimkovicach uczęszczało już 170 uczniów z 28 gmin, szkoła była już szkołą koedukacyjną.

W okresie okupacji niemieckiej szkoła mieszczańska była od 12 lipca 1942 r. całkowicie zamknięta. Nauczanie szkolne, zarówno we szkole gminnej, jak i mieszczańskiej zostało wznowione 14 maja 1945 r.

Budynek działał w bardzo ograniczonych i nieodpowiednich warunkach jako jedno z kilku miejsc, rozlokowanych w mieście w celu zapewniania obowiązkowej nauki w szkole podstawowej, a to aż do roku 1979, kiedy to w Klimkovicach na ul. Vřesinskiej otwarto nową szkołę podstawową z osiemnastoma klasami. Po przeprowadzonej adaptacji budowlanej, budynek tej pierwotnej szkoły gminnej i mieszczańskiej służył również w następnych latach, a to na potrzeby średniej szkoły rolniczej. Aż do roku 2010 miały tu siedzibę specjalna szkoła średnia – technikum i szkoła zawodowa o profilu ogrodnictwo i gastronomia.

Od września roku 2011 budynek szkoły przejęło w swoje posiadanie miasto Klimkovice. Współcześnie, od roku 2012 w budynku ma swoja siedzibę Centrum Wolnego Czasu (CVCz) Mozaika Klimkovice, znajduje się tutaj również komisariat gminnej policji, a kilka pomieszczeń służy do całorocznego użytkowania przez prywatną Średnią Szkołę Biznesu.

 

Opracował:

w oparciu o dokument o historii szkolnictwa w Klimkovicach

październik 2013 – Ing. J. Pillich – kronikarz miasta