Navigace

Obsah

Budova české obecné a měšťanské školy v Klimkovicích

Adresa

ul. Komenského čp. 112
Klimkovice

GPS: 49° 47′ 6.972″N  18° 8′ 1.902″E

zobrazit v mapě
Naléhavost potřeby nové školní budovy v Klimkovicích uznala dokonce c. k. Zemská školní rada v Opavě, která po provedené inspekci v květnu roku 1875 vyzvala dopisem ze 7. června téhož roku starostu Klimkovic, aby ihned učinil nezbytně nutné přípravy pro stavbu nové obecné školy. Stavba byla skutečně zahájena na jaře roku 1876. Realizovaná byla podle projektu Ing. Eberharda Czermaka a pod vedením stavebního mistra Františka Jurečky z Mor. Ostravy byla nákladem 16.400 zl. rakouské měny dostavěna v roce 1887.

Zajímavé je, že … " do základního kamene uložena byla pamětní listina, v níž mylně dle domněnky zakladatelem Klimkovic považuje se Přemysl Otakar II. …" (viz kronika města Klimkovic Díl I str. 47).

Na tehdejší dobu to ale byla škola moderní s pěti prostornými třídami, kabinety, bytem ředitele a školníka. Její stavební kolaudace proběhla dne 16. 8. 1887 a budova byla slavnostně otevřena v neděli 15. září 1887. Prvním ředitelem školy se stal klimkovický řídící učitel Josef Hradil. Počet žáků byl ale rok od roku vyšší a v roce 1885 chodilo do pěti tříd české obecné školy již 427 dětí (205 chlapců a 222 děvčat).

Stále zřetelněji tak od roku 1902 v Klimkovicích sílila potřeba zřídit zde vedle obecné školy též českou školu měšťanskou, což bylo především preferováno nejen samotným ředitelem obecné školy Hradilem, ale stejnou myšlenku prosazovala také rada a zastupitelstvo města. Úsilí bylo úspěšně završeno až teprve rozhodnutím zemské školní rady z 19. března 1913 ovšem pouze s tím, že česká měšťanská škola mohla být otevřena jen jako jednotřídní jen pro chlapce, a to s povinou němčinou. Z tohoto důvodu byly v roce 1914 k jižní straně budovy obecné školy přistavěny dvě třídy a současně byl také zrušen byt ředitele školy. Po roce 1918, kdy měšťanskou školu v Klimkovicích navštěvovalo v šesti třídách již 170 žáků z 28 obcí, byla škola již školou smíšenou.

V období německé okupace byla měšťanská škola od 12. července 1942 uzavřena úplně. Školní výuka jak ve škole obecné, tak i měšťanské byla opět obnovena 14. května 1945.

Ve velmi stísněných a časem i dosti hygienicky nevhodných podmínkách budova sloužila jako jedno z několika míst ve městě dislokovaných pro potřebu zajištění povinné základní školní výuky, a to až do roku 1979, kdy v Klimkovicích byla otevřena na ul. Vřesinské nová osmnáctitřídní základní škola. Historická budova této původní české obecné a měšťanské školy sloužila po provedené stavební adaptaci ještě v dalším období, a to střednímu zemědělskému školství. Až do roku 2010 zde sídlila Střední odborná škola speciální a odborné učiliště pro obory zahradnictví a gastronomie.

Od září roku 2011 budovu školy převzalo do svého majetku město Klimkovice. V současnosti od roku 2012 má v budově sídlo Centrum volného času (CVČ) Mozaika Klimkovice, je zde i služebna obecní policie a několik místností slouží k celoročnímu provozu soukromé Střední školy podnikatelské.


 

Zpracováno: 
dle dokumentu o historii školství v Klimkovicích
říjen 2013 – Ing. J. Pillich – kronikář města