Obsah

Co u nás můžete objevit?

Kostel Sv. Kateřiny Alexandrijské

Kostel Sv. Kateřiny Alexandrijské

Dominanta Klimkovic na první pohled zaujme atypickým zakončením věže. Není to jediná zvláštnost této stavby...více zde

zobrazit v mapě
Zámek

Zámek

Zámek kdysi býval o jedno patro a 4 věžičky v rozích honosnější. Dodnes je však využíván od sklepení až po horní patra. Víte k čemu sloužila nadzemní spojovací chodba a kam směřovala podzemní tajná chodba?
více zde

zobrazit v mapě
Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice

Nejstarší budova ve městě je dnes po celkové rekonstrukci a slouží pro pořádání výstav, koncertů a jiných společenských akcí.
více zde

zobrazit v mapě
Kino Panorama

Kino Panorama

Budova původně postavena v roce 1932 jako Dělnický dům, dnes slouží pro společenské vyžití obyvatel města - divadelní představení, společenské akce, kino.
více zde

zobrazit v mapě
Budova české obecné a měšťanské školy v Klimkovicích

Budova české obecné a měšťanské školy v Klimkovicích

Naléhavost potřeby nové školní budovy v Klimkovicích uznala dokonce c. k. Zemská školní rada v Opavě, která po provedené inspekci v květnu roku 1875 vyzvala dopisem ze 7. června téhož roku starostu Klimkovic, aby ihned učinil nezbytně nutné přípravy pro stavbu nové obecné školy. Stavba byla skutečně zahájena na jaře roku 1876. Realizovaná byla podle projektu Ing. Eberharda Czermaka a pod vedením stavebního mistra Františka Jurečky z Mor. Ostravy byla nákladem 16.400 zl. rakouské měny dostavěna v roce 1887.

zobrazit v mapě
Sokolovna

Sokolovna

Silné sokolské hnutí na začátku 20. století ctilo Tyršovy ideály o harmonickém rozvoji tělesné, duševní a mravní stránky lidské osobnosti, o zdravém a všestranně vyspělém národu.

zobrazit v mapě
Panský špitál

Panský špitál

Historicky významná budova o půdorysu kříže vždy sloužila potřebným. Dnes je v majetku města a interiér je přebudován na bytové jednotky.

zobrazit v mapě
Moderní vily XX. století

Moderní vily XX. století

„Dům Jarmily Glazarové“ vévodí svou historií dalším zajímavým budovám v okolí – moderním vilám první poloviny 20. století.

zobrazit v mapě
Měšťanský pivovar

Měšťanský pivovar

Byl chloubou a bohatstvím města a jeho obyvatel. Krutý osud po této významné budově zanechal jen otisk v dlažbě náměstí a torzo studny.

zobrazit v mapě
Klášter Sester Dominikánek

Klášter Sester Dominikánek

V současnosti budova „klášterní školy“ patří k historicky nejvýznamnějším objektům ve městě, je hlavním sídlem Základní umělecké školy v Klimkovicích (ZUŠ) a v přízemním křídle jsou prostory vyhrazené pro provoz městské veřejné knihovny.

zobrazit v mapě
Parní dráha a tramvaj Klimkovice - Svinov

Parní dráha a tramvaj Klimkovice - Svinov

...Než se tramvaj vydala noční tmou dále do svého cíle ve Svinově, byla přítomnými recitována obsáhlá báseň na rozloučenou s tolik oblíbenou naši "klimkovickou lokálkou". Vždyť ona tady lidem věrně a poctivě sloužila ve dvacátém století, jářku, přes 66 let...

zobrazit v mapě
Koupaliště

Koupaliště

Jedno z míst, které kdosi kdysi vybudoval, a my je dodnes užíváme stále stejným způsobem. Děkujeme.

31. 8. 2023 končí koupací sezóna na klimkovickém koupališti. Město Klimkovice děkuje všem, kteří koupaliště navštívili, a těšíme se na Vaši přízeň i příští rok v létě.

zobrazit v mapě
Hospodářská a hospodyňská škola

Hospodářská a hospodyňská škola

Budova Hospodářské školy se nikdy ve své dlouhé historii nezpronevěřila svému poslání. Chceme-li si ve stručnosti připomenout vznik a historii školy, musíme se vrátit do 19. století.

zobrazit v mapě