Obsah

Zpravodaj města a lázní Klimkovic

Zpravodaj vydává Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190. Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 005 – Barbara Nováková. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků. Náklad 2000 ks. Distribuce zdarma do klimkovických domácností (1 číslo popisné = 1 zpravodaj).

 

 

 

2024

Zpravodaj 7-8 2024 Staženo: 62x | 02.07.2024

Zpravodaj 5 2024 Staženo: 33x | 28.05.2024

Zpravodaj 6 2024 Staženo: 279x | 28.05.2024

Zpravodaj 4 2024 Staženo: 351x | 27.03.2024

Zpravodaj 3 2024 Staženo: 262x | 26.02.2024

Zpravodaj 2 2024 Staženo: 426x | 29.01.2024

Zpravodaj 1 2024 Staženo: 694x | 21.12.2023

2023

Zpravodaj 12 2023 Staženo: 307x | 28.11.2023

Zpravodaj 11 2023 Staženo: 2,154x | 24.10.2023

Zpravodaj 10 2023 Staženo: 237x | 25.09.2023

Zpravodaj 9 2023 Staženo: 298x | 24.08.2023

Zpravodaj 7-8 2023 Staženo: 233x | 27.06.2023

Zpravodaj 6-2023 Staženo: 174x | 30.05.2023

Zpravodaj 5-2023 Staženo: 256x | 24.10.2023

Zpravodaj 4-2023 Staženo: 175x | 24.10.2023

Zpravodaj 3-2023 Staženo: 317x | 24.10.2023

Zpravodaj 2-2023 Staženo: 184x | 24.10.2023

Zpravodaj 1-2023 Staženo: 388x | 24.10.2023

2022

Zpravodaj 12-2022 Staženo: 442x | 08.03.2023

Zpravodaj 11-2022 Staženo: 558x | 08.03.2023

Stránka