Obsah

Zpravodaj města a lázní Klimkovic

Zpravodaj vydává Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190. Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 005 – Barbara Nováková. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků. Náklad 2000 ks. Distribuce zdarma do klimkovických domácností (1 číslo popisné = 1 zpravodaj).

 

 

 

2024

Zpravodaj 4 2024 Staženo: 116x | 27.03.2024

Zpravodaj 3 2024 Staženo: 134x | 26.02.2024

Zpravodaj 2 2024 Staženo: 316x | 29.01.2024

Zpravodaj 1 2024 Staženo: 615x | 21.12.2023

2023

Zpravodaj 12 2023 Staženo: 218x | 28.11.2023

Zpravodaj 11 2023 Staženo: 2,045x | 24.10.2023

Zpravodaj 10 2023 Staženo: 188x | 25.09.2023

Zpravodaj 9 2023 Staženo: 170x | 24.08.2023

Zpravodaj 7-8 2023 Staženo: 184x | 27.06.2023

Zpravodaj 6-2023 Staženo: 125x | 30.05.2023

Zpravodaj 5-2023 Staženo: 191x | 24.10.2023

Zpravodaj 4-2023 Staženo: 147x | 24.10.2023

Zpravodaj 3-2023 Staženo: 280x | 24.10.2023

Zpravodaj 2-2023 Staženo: 143x | 24.10.2023

Zpravodaj 1-2023 Staženo: 355x | 24.10.2023

2022

Zpravodaj 12-2022 Staženo: 401x | 08.03.2023

Zpravodaj 11-2022 Staženo: 509x | 08.03.2023

Zpravodaj 10-2022 Staženo: 221x | 08.03.2023

Zpravodaj 09-2022 Staženo: 372x | 31.08.2022

Zpravodaj 07-08 2022 Staženo: 321x | 27.06.2022

Stránka