Obsah

Zpravodaj města a lázní Klimkovic

Zpravodaj vydává Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190. Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 005 – Barbara Nováková. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků. Náklad 2000 ks. Distribuce zdarma do klimkovických domácností (1 číslo popisné = 1 zpravodaj).

Harmonogram – Zpravodaj Klimkovic 2023

 

 

2023

Zpravodaj 04-2023 Staženo: 4x | 30.03.2023

Zpravodaj 03-2023 Staženo: 188x | 08.03.2023

Zpravodaj 02-2023 Staženo: 50x | 30.03.2023

Zpravodaj 01-2023 Staženo: 267x | 30.03.2023

2022

Zpravodaj 12-2022 Staženo: 316x | 08.03.2023

Zpravodaj 11-2022 Staženo: 334x | 08.03.2023

Zpravodaj 10-2022 Staženo: 137x | 08.03.2023

Zpravodaj 09-2022 Staženo: 280x | 31.08.2022

Zpravodaj 07-08 2022 Staženo: 245x | 27.06.2022

Zpravodaj 06-2022 Staženo: 237x | 27.05.2022

Zpravodaj 05-2022 Staženo: 378x | 26.04.2022

Zpravodaj 04-2022 Staženo: 196x | 29.03.2022

Zpravodaj 03-2022 Staženo: 333x | 24.02.2022

Zpravodaj 02-2022 Staženo: 316x | 26.01.2022

Zpravodaj 01-2022 Staženo: 375x | 23.12.2021

Stránka

  • 1