Navigace

Obsah

Co u nás můžete objevit?

přírodní zajímavosti

Park Petra Bezruče

Park Petra Bezruče je zeleným srdcem našeho města. Hrají si tady děti, scházejí se milenci, můžete si zde užít pravé vesnické zábavy nebo tichý klid za rybářským prutem. Park je volně přístupný - tak vstupte!
Více zde

rozhledny a vyhlídky

Lesní park

Navštivte Lesní park Klimkovice - v prostředí přírodního lesa jsou umístěny ekologické herní prvky, informační panely a odpočinkové lavičky!
www.lesni-park.cz
Více zde

prameny, studánky

Liduščiny studánky

Vzkříšení místa, které bývalo pro osadu Hýlov strategickým zdrojem vody, proběhlo v roce 2015 pod rukama klimkovických skautů, dobrovolníků a nadšenců.

Kouzelná studánka

Kouzelné místo plné magie a nevysvětlitelných událostí. Na vše dohlíží dvanáct měsíčků a dvanáct znamení zvěrokruhu...

Studánka v Pekelném dole

Do Pekelného dolu vstupujte opatrně a uvážlivě, raději s sebou přineste nějakou obětinu případným rarachům a démonům... Jeden nikdy neví...

Studánka Pod Chmelníkem

Bezvýznamné bláto v bezvýznamném remízku se proměnilo v jedno z nejkrásnějších jarních zákoutí Klimkovic. Studánku hlídá Strážkyně a hádejte, proč se jí kolem nohou vine medvídě...?

Studánka Habrová

Co svět světem stojí, tato studánka byla vždy plná vody. Dnes se píše rok 2018 a voda téměř neteče...

Lihovarská studánka

Za zdí bývalého lihovaru, ve vlahém stínu stromů, sedávala proslulá klimkovická brenpartyja. Dnes se zde můžete pohodlně posadit i Vy, vyhřívat se v ranním slunci a krmit kačenky na rybníku.

památné / významné stromy, aleje

lípa svobody Josefovice

Lípa svobody v Josefovicích

Současná Lípa svobody byla v Josefovicích vysazena v roce 1945, a to na místě Masarykovy lípy, která byla během okupace záměrně zlikvidována.

Podchmelnický buk

Díky své výjimečnosti patří tento strom mezi chráněné památné stromy České republiky.
Druh stromu: buk lesní
Obvod kmene: 440 cm
Výška stromu: 35 m

památky

Na Láni

Prostranství Na Láni je posvátné místo Klimkovic, kde nikdy nebudete sami. Společnost Vám bude dělat několik lip, které mají každá svou historii, katolický kříž i podivná mohyla a hlavně posvátný Genius Loci.
více zde

vycházkové okruhy

Údolí Polančice

Jeden z nejkrásnějších turistických okruhů kolem Klimkovic. Šťavnaté údolí je přírodní spojnicí mezi městem a lázněmi a vstupní branou do podhůří Jeseníků.

Opavská cesta

Opavská cesta

Po mnohá staletí spojovala Klimkovice s Opavou, sídelním městem knížectví opavského, historicky významná cesta. Jezdívaly po ní zejména těžké formanské vozy se solí a jiným zbožím z Opavy, a to až do sídla rozlehlého klimkovického panství, hlavně na trhy a na jarmarky i k místním řemeslníkům a živnostníkům do chalup i na klimkovický rynek.

přírodní zajímavosti

Řezbářské sympozium 2017Téma: Cesta ke kořenům, Autor: Václav Lemon DiS, Název: Rodina

Promenáda

Takto byl původně pracovně pojmenován prostor kolem Husovy ulice, kde se desítky let rozkládalo pole. Město využilo nabídky na revitalizaci tohoto prostoru Státním pozemkovým úřadem, a tak tady vznikl středový chodníček lemovaný dřevinami a dřevěnými sochami. Promenáda je krásnou procházkou z města do lázní, kdy můžete navštívit naše posvátné místo "Na láni", projít se obnovenou Opavskou cestou a revitalizovanou lipovou alejí. Na pohled krásné prostranství Promenády ve svých útrobách skrývá vsakovací jímky a suché poldry, které zadržují vodu stékající z okolních polí.

Lipová alej

Po Opavské cestě a touto lipovou alejí po stovky let putovávaly formanské vozy se solí a jinými komoditami z hlavního města Slezska do tehdejšího centra zdejšího kraje - Klimkovic. Chodila tudy procesí věřících na mše do Hrabyně a na svých koních se zde proháněla zdejší hrabata. V neprostupných lesích číhali lupiči a loupežníci a nedaleko odtud dokonce došlo ke zdokumentované úkladné vraždě.

vycházkové okruhy

Řezbářská díla

Řezbářská sympozia pořádáme v Klimkovicích od roku 2011 jako bienále. Za tu dobu vznikly desítky řezbářských děl, která jsou rozeseta po městě a okolí.