Navigace

Obsah

Pomník obětem 1. světové války

GPS: 49° 47′ 9.277″N  18° 7′ 50.685″E

zobrazit v mapě
Pomník obětem 1. světové války vznikl v roce 1925, několikrát změnil svou podobu i umístění. Poslední úpravy kolem památníku proběhly k příležitosti 100. výročí vzniku ČSR v roce 2018.

"Dne 6. září 1925 byl pod lipami u farního kostela sv. Kateřiny v Klimkovicích slavnostně odhalen Pomník obětem I. světové války. O jeho zřízení pečovalo zvláštní "komité" a provedlo tím čin opravdu záslužný. Finanční náklad činil 14.000,- Kč a je úměrný použitému materiálu i uměleckému provedení díla. Jeho umístění není však zcela vhodné, jesť na místě málo nápadném"...

   Těmito slovy zaznamenal tehdejší kronikář města Klimkovic, okresní školní inspektor Antonín Böhm, významnou událost, která obyvatelům našeho města poprvé v historii dala příležitost k uctění památky a ke společné vzpomínce na 63 spoluobčanů, kteří položili životy daleko od svých domovů na bojištích první světové války. Pro doplnění letopis kroniky dodává, že slavnostní projev před odhalením pomníku pronesl klimkovický rodák a legionář Dr. Radim Hess, místní advokátní koncipient a soc. dem. senátor Chalupník z Moravské Ostravy. Nádherné umělecké dílo je zhotoveno z hořického pískovce a jeho autorem je akademický sochař a kameník Rudolf Vávra z Moravské Ostravy. Pomník znázorňuje ženu v národním kroji, pokládající na hrob kytici květů. Nad ní je nápis: 1914–1918 "Obětováním životů rodí se život národa". Ve spodní části je další nápis:: "Našim osvoboditelům, padlým hrdinům a spoluobčanům. Postaveno v r. 1925". Úplně nahoře je kruhový pískovcový reliéf s vyobrazením hlavy prezidenta – Osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka (T.G.M.)

Stručně k zajímavému osudu tohoto pomníku:
- Již v prvních dnech německé okupace Klimkovic, patrně ještě do konce října 1938, rozdivočelí a zběsilí nacisté z pomníku odstranili reliéf s hlavou prezidenta T. G. M. Jeho rozbité torzo a drobné úlomky byly nalezeny na okraji rybníka Na hrázi v zámecké zahradě a díky českým vlastencům a patriotům města zůstaly nalezené části reliéfu v utajení nejen do konce německé okupace, ale ještě mnoho let po ní.
- V roce 1947, kdy v rámci poválečné obnovy města byla upravována horní část zámecké zahrady a z okolí zámku byla likvidována vysoká ohradní zeď, došlo po dvaadvaceti letech k přemístění pomníku na opačnou stranu, do výklenku západního průčelí farního kostela. Snad až po téměř dvou desetiletích se v r. 1967 původní reliéf  T. G. M. opět objevil na horní části Pomníku obětem I. sv. války.
- V období komunistické "normalizace": Již na počátku, někdy v první polovině sedmdesátých let minulého století, byl z pomníku stojícího ve výklenku u farního kostela znovu odstraněn již jednou opravovaný původní originál reliéfu s hlavou T. G. M. Reliéf tentokrát zmizel a byl pečlivě zlikvidován úplně. Kdo pomník takto úmyslně hrubě poškodil se tehdy ani vůbec nezjišťovalo, protože pro vládnoucí komunistický režim bylo připomínání Masarykovy osobnosti ideologicky škodlivé. Farní úřad v Klimkovicích tehdy v první polovině sedmdesátých let minulého století realizoval rekonstrukci a opravy exteriéru kostela sv. Kateřiny i v těsné blízkosti pomníku a přitom
k žádnému poškození pomníku nedošlo přesto, že pomník stál na dosti nevhodném místě v těsné blízkosti kostela. V orgánech Městského národního výboru v Klimkovicích bylo v průběhu následujícího desetiletí zcela neočekávaně rozhodnuto o přemístění pomníku, k čemuž došlo pak v poměrně krátkém čase. Bohužel (pravděpodobně k rozhodnutí došlo bezdůvodně a zcela záměrně?), bylo pro Pomník (již bez reliéfu TGM) určeno nové stanoviště ještě mnohem méně nápadnější, než to stávající, u farního kostela. Nacházelo se totiž zcela v ústraní, přímo v těsné blízkosti vysoké cihlové ohradní zdi mezi parkem Petra Bezruče a zahradou klimkovického farního úřadu.
- V jubilejním roce 2008 se tam pomník nacházel ve stavu velmi zchátralém, protože dlouhá desetiletí pouze přečkával, zarostlý mezi stromovím a ze všech stran pokrytý mechem a zelenou řasou. Nápisy na něm byly zanesené a téměř nečitelné. Rada města rozhodla o jeho zrestaurování a o obnově jeho původního vzhledu. Pomník byl tedy převezen do restaurátorského ateliéru akademického sochaře Mgr. Jakuba Gajdy, který podle dobových fotografií zhotovil nový reliéf vyobrazení hlavy T. G. M. a celé toto umělecké dílo uvedl do původního stavu, jak bylo v roce 1925 vytvořeno. Rekonstrukci sochař prováděl v prostorách svého ateliéru v Ostravě – Třebovicích. Ve druhé polovině října 2008 byl pomník po rekonstrukci usazen zpět na své místo pod ohradní zeď v klimkovickém parku P. B. Finanční náklady na zrestaurování, opravu a očištění Pomníku obětem I. sv. války nepřekročily 170 tis. Kč.

Vše, co jsme zjistili o klimkovických obětech 1. světové války, a to ke 100. výročí vzniku ČSR, je uvedeno zde.