Obsah

Stezka veverky Augustinky

Adresa

park Petra Bezruče
Klimkovice

GPS: 49° 47′ 10.336″N  18° 7′ 49.652″E

zobrazit v mapě
Přijďte do informačního centra, dostanete letáček s pokyny a můžete se vydat do našeho parku, kterým Vás a Vaše děti provede naše průvodkyně veverka Augustinka. Pokud splníte nelehké úkoly, veverka vás dovede z parku do Parčíku. Trochu zmatek, co ((:D ?

Více zde

Co vám bude veverka Augustinka vyprávět?

Legenda o tajné chodbě:

Na místě dnešního zděného zámku kdysi stávala zemanská tvrz. Nevíme, jak stavba vypadala, ale dodnes se zachovala sklepní místnost v jihovýchodním rohu dnešního zámku, která byla prokazatelně postavena v letech 1454-59. Co se dělo dalších 120 let je zastřeno tajemstvím, ale v letech 1575-79 nechalo místní panstvo na stejném místě vystavět zděný zámek o třech podlažích a věžičkách v rozích. Nezapomněli ani na bytelné sklepení. Legendy praví, že odkud údajně do čtyř světových stran ústily tajné únikové chodby – prý do zámku v Porubě, do zámku ve Staré Vsi a do Jistebníka. Prokazatelně ale ještě ve 20. století existovala a byla průchodná čtvrtá chodba pod severním traktem zámku. Panstvo tak mohlo v dobách ohrožení uniknout údajně až k památné lípě, daleko na západ od města. Při průzkumu v 90. letech 20. století se klenba únikové chodby zřítila a více než 400letá historie chodby zůstala (prozatím) pohřbena. … Ale vstup pořád existuje…

Legenda o zámeckém příkopu:

Budovy zámku a kostela byly vystavěny na vyvýšenině, která se ostře svažuje k jihu a severu, postupněji pak na východ. Tento ostroh býval kdysi obehnán dřevěnými, později kamennými valy, podle kterých je dodnes pojmenována ulice Na Valech. Pozemek hradního příkopu byl v 19. století panstvem rozprodán pro stavbu domků. Dnešní strmá ulice Zámecká vede pod tyto původní valy. Jak asi vypadala cesta na náměstí, když kolem ní nestály dnešní domy?

 

Legenda o Augustinovi:

Uhlí bylo na Ostravsku objeveno a používáno snad už v době kamenné, ale až klimkovický mlynář Jan Augustin svůj nález v údolí Burňa na Slezské Ostravě oznámil Hornímu úřadu v Kutné Hoře. Od tohoto roku 1763 se oficiálně datuje objevení uhlí na Ostravsku. Systematickou těžbu uhlí započali Vlčkové v roce 1787, jejichž rod je, jak jinak, spjat právě s Klimkovicemi. Ve mlýně u Augustinů žila spousta veverek, které občas kradly zrní připravené k semletí. Svůj malý hřích si dnes veverky odpykávají v našem parku, kde pracují jako průvodkyně. Po  více než třech stoletích je to dnes jejich radostná práce. Sledujte stezku veverky Augustinky!

1. úkol:

Výchozí bod - Stojíš u tabule? Každý kostel je orientován podle světových stran. Jdi na západ prostřední pěšinkou podél vzrostlých keřů.  Na konci pěšinky na jih, na další křižovatce vpravo. Všiml sis tady bludných balvanů? Na mé další informační ceduli najdeš odpověď na další úkol.

2. úkol:

Kolik housenek musí denně nasbírat sýkorka, aby nakrmila své mladé? Info tabulka ti napoví. Zapiš: ........................

3. úkol:

Rozhlédni se kolem a jdi směrem podle hádanky:

Tam, kde se ozývá dětský smích,

tam můžeš sedět na saních.

Nejsou to sáně zimní,

ale ležící zvíře severní.

Zvíře, které jsi našel, připomíná severského kopytníka. Jaký je jeho název? Zapiš: ............................

 

4. úkol:

Sundej boty, pozor dej,

nikterak nepospíchej!

Zkus, o co jste se ochudili,

když jste si boty pořídili.

Zavři oči, vydechuj,

opatrně našlapuj.

Co je v poli,

které nejvíc bolí?

 

5. úkol:

A nyní si ještě skoč! Jaká je délka tvého skoku? Asi jako skok zajíce, kuny nebo snad jelena?

Zapiš délku svého skoku: ............. cm

Zapiš, kdo skáče asi tak daleko jako ty (nevymýšlej si, je jen několik možností!): ....................................

 

6. úkol:

Je kopýtko „ležícího zvířete severního“ na seznamu kopýtek a tlapek? Napoví ti další info tabule.

Zapiš: ano/ne

 

7. úkol:

Kolik je hodin? Změř na slunečních hodinách a porovnej s kostelním ciferníkem. Zapiš: Je........... hodin

 

8. úkol:

Všude kolem je mnoho stromů. Půjdeš směrem na jihozápad od slunečních hodin. Přibližně po 25m dojdeš k tomu nejmajestátnějšímu stromu v okolí. Najdeš ho mimo pěšinu. Jaký je obvod jeho kmene ve výšce tvých ramen? Zkus to změřit bez jakýchkoli pomůcek. Zapiš: ................... cm

 

9. úkol:

Seběhni dolů. Horní altánek sloužil kdysi pro hudebníky, v dolním altánku dodnes tančíme. Zatanči si i ty!

 

10. úkol:

Který potok napájí zdejší rybníky? Polančice nebo Rakovec? Mapka ti napoví. Zapiš: ........................

 

11. úkol:

Jdi pěšinou na západ od altánků, po 50m z informační tabule vyčti, který je nejrozšířenější strom v našem parku.

Zapiš: ....................

 

12. úkol:

Pokračuj na západ a pěšina tě vyvede z parku. Pozor na auta! Po 245 metrech narazíš na křižovatku. Podle počasí se rozhodni, jestli cíl tvé cesty bude na koupališti (rovně)nebo v Parčíku (vpravo nahoru).

 

Pravda o Parčíku:

Jediným dětským hřištěm v Klimkovicích byl dlouhé roky plácek v parku pod kostelem, kde je dodnes pár herních prvků. Jednoho dne však přiletěl do Klimkovic anděl a řekl dospělým, že ho děti žádají o své místo na zemi. Dospělí se šklebili, protože se jim do toho nechtělo, neměli peníze a andělovi nevěřili. Ale anděl čekal. A protože byl trpělivý, tvrdohlavý a neústupný, přesvědčil postupně městské konšely, bagristy a tesaře, zámečníky, řidiče, zedníky, zahradníky, kameníky a mnoho obyčejných lidí s lopatami a hráběmi a se svačinkami v batohu, aby to pro své děti udělali. A tak po třech letech práce na jednom plácku mezi paneláky vzniklo akátové hřiště pro děti, kterému všichni ti lidé dali jméno Parčík. Dodnes tam chodí odpočívat a radují se, jak se tam jejich dětem líbí. A protože Parčík vybudovali svýma rukama, chrání ho před všemi, kteří by mu chtěli škodit. Občas, spíše takhle k večeru, je v těchto místech viděn nenápadný usměvavý anděl…

 

Pravda o koupališti:

Koupaliště u nás v Klimkovicích bylo postaveno za II. světové války. Taky tomu nerozumíte, jak se mohlo za války stavět? Půjčte si o tom nějakou knihu v naší knihovně! Ale zpět ke koupališti. Sloužilo nám několik desítek let a pak už prý nebylo hygienicky vyhovující. Dnes je to „nádrž na užitkovou vodu“, takže zde vstupujete na vlastní nebezpečí!

Máš pastelky? Vybarvi obrázek!

Já, Veverka Augustinka z Klimkovic, ti děkuji za trpělivé řešení úkolů. Ahoj zase někdy!

 

Než se potkáme, mrkni zatím na pohádku, kterou natočili přímo o mě!