Obsah

Zpravodaj města a lázní Klimkovic

Zpravodaj vydává Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190. Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 005 – Barbara Nováková. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků. Náklad 2000 ks. Distribuce zdarma do klimkovických domácností (1 číslo popisné = 1 zpravodaj).

Harmonogram – Zpravodaj Klimkovic 2023

 

 

Inzerce - technické podmínky


1. Rastrové obrázky (fotografie)

Přijímáme veškeré obvyklé formáty, zejména TIFF, EPS, JPG (nejvyšší poměr kvalita/komprese) výhradně v režimu CMYK nebo stupních šedi v případě černobílých obrázků. Pokud obrázky budou dodány v režimu RGB, nemůžeme zaručit optimální barevné podání výsledného tisku. Minimální doporučené rozlišení je 300 dpi při dané velikosti obrázku.


2. Vektorové objekty (písma, loga, kresby)

Preferujeme vektorové formáty EPS, AI, barevný režim výhradně CMYK. Pokud jsou v inzerci obsaženy texty, je nutné provést převod do křivek. Černé texty, linky, rámečky a podobné objekty musí být složeny z čisté černé (C=0, M=0, Y=0, K=100), ne soutiskem.


3. Kompletní inzeráty, které mají být zakomponovány do stránek (např. 1/2 strany)

Tyto inzeráty dodávejte ve formátu PDF v režimu CMYK a ve křivkách. U objektů zasahujících k okraji stránky přidejte minimálně 3 mm na každé straně.


4. Hotové celostránkové inzeráty, do kterých nebudeme zasahovat

Inzeráty je nutno dodávat v PDF, v křivkách, optimalizované pro komerční tisk, formát A4 s ořezovými značkami, spadávky (přesahy, přeplnění) u objektů zasahujících k okraji stránky přidejte minimálně 3 mm.


5. Kontakt

Kontaktní osobou pro případ problémů s vytvářením dat je K. Hoferková, e-mail: katavev@centrum.cz

 

možnosti velikosti inzerce

Ceník za inzerci ve Zpravodaji

Platný od 9.5.2011, schváleno Radou města Klimkovic 17/180.1

VELIKOST CENA BEZ DPH DPH CENA CELKEM
1/1 celá strana 1 667 Kč 333 Kč 2 000 Kč
1/2  strany 1 333 Kč 267 Kč 1 600 Kč
1/4  strany 667 Kč 133 Kč 800 Kč
1/8  strany 333 Kč 67 Kč 400 Kč
1/16 strany 183 Kč 17 Kč 200 Kč

 

Svůj požadavek na inzerci zasílejte na adresu kis@mesto-klimkovice.cz - uveďte požadovanou velikost a způsob platby (hotově v kanceláři KIS v přízemí zámku, Lidická 1, Klimkovice či fakturou - uvést fakturační údaje: IČO, DIČ, název a sídlo).