Obsah

Zpravodaj města a lázní Klimkovic

Zpravodaj vydává Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190. Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 005 – Barbara Nováková. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků. Náklad 2000 ks. Distribuce zdarma do klimkovických domácností (1 číslo popisné = 1 zpravodaj).

Harmonogram – Zpravodaj Klimkovic 2023

 

 

2021

2021-12 Staženo: 92x | 13.01.2022

2021-11 Staženo: 136x | 13.01.2022

2021-10 Staženo: 99x | 13.01.2022

2021-09 Staženo: 82x | 13.01.2022

2021-07, 08 Staženo: 82x | 13.01.2022

2021-06 Staženo: 77x | 13.01.2022

2021-05 Staženo: 80x | 13.01.2022

2021-04 Staženo: 76x | 13.01.2022

2021-03 Staženo: 80x | 13.01.2022

2021-02 Staženo: 76x | 13.01.2022

2021-01 Staženo: 79x | 13.01.2022

2020

Zpravodaj 12-2020 Staženo: 367x | 03.12.2020

Zpravodaj 11-2020 Staženo: 369x | 30.10.2020

Zpravodaj 10-2020 Staženo: 511x | 29.09.2020

Zpravodaj 09-2020 Staženo: 420x | 28.08.2020

Zpravodaj 07-08-2020 Staženo: 305x | 27.06.2020

Zpravodaj 06-2020 Staženo: 462x | 26.05.2020

Zpravodaj 05-2020 Staženo: 470x | 28.04.2020

Zpravodaj 04-2020 Staženo: 444x | 30.03.2020

Zpravodaj 03-2020 Staženo: 550x | 27.02.2020

Stránka