Nawigacja

Zawartość

Starostowie miasta
Czas urzędowania Nazwisko, zasługi Fotografia
1575 Bartłomiej Hlohovský – pierwszy znany burmistrz miasta  
1619 Paweł Lerle – prowadził spory z Janem Vlčkiem st.  
1619 – 1848 imiona burmistrzów są nieznane  
1848 – 1858 Ferdynand Rohsmanith – za jego czasów miasto dosięgły dwa pożary, a w roku 1850 był w Klimkovicach założony sąd  
1858 – 1863 Franciszek Lubojacký – pierwszy prezydent miasta lubojacky
1863 – 1870 MUDr. Antonin Kauřil – lekarz, znany specjalista od chorób oczu. Z pochodzenia Czech, który się wynarodowił. Był współzałożycielem straży pożarnej, wybudował obywatelską kasę pożyczkową na rynku  
1870 – 1874 Hanibal Luzar – prezydent miasta przez jedną kadencję luzar
1874 – 1878 František Lubojacký – wybrany po drugie prezydentem miasta lubojacky (1)
1878 – 1885 MUDr. Antonin Kauřil – po raz drugi prezydentem miasta  
1885 – 1895 Józef Bena, właściciel młyna na Lagnovie. Również się germanizował. Za jego czasów wywołane ostre spory na tle narodowym  
1895 – 1898 MUDr. Jan Moravec, lekarz, nieustraszony wojownik za prawa śląskiej ludności. Starał się o wybudowanie lokalnej kolei i wodociągu. Wprowadził czeski język na ratuszu. moravec
1899 – 1911 Ludwik Kunz, kupiec. Za jego czasów były wybudowane miejskie wodociągi kunz
1911 – 1923 Józef Teslík, majster mostowy kolei państwowych. Jego zasługą została wybudowana sokołowna i za jego czasów była przeprowadzona elektryfikacja miasta teslik
1923 – 1938 Franciszek Vavrečka, nauczyciel. Za jego czasów był wybudowany Dom robotników i naprawiony ratusz  
1938 – 1945 Józef Rotter, niemiecki Bürgermeister w czasie okupacji kazał wyburzyć ratusz („buduněk“), za jego czasów wybrukowano rynek i wybudowano kąpielisko  
1945 – 1946 Józef Franz, księgarz, pierwszy sekretarz rewolucyjnego komitetu narodowego  
1946 – 1949 Franciszek Malík, nastąpił po reorganizacji komitetu narodowego w roku 1946. W jego czasach miała miejsce akcja patronat Praga – Klimkovice i została wybudowana kamienica czynszowa 183  
1949 – 1953 Piotr Nencka, nauczyciel i dyrektor szkoły. Za jego czasów rozpoczęto kolektywizację rolnictwa.  
1953 – 1959 Władyslaw Zajíc, kierownik referatu rolniczego wojewódzkiego komitetu narodowego. W tym czasie został y wykonane naprawy budynków publicznych, została wybudowana kamienica czynszowa nr 23 i została wykonana rekonstrukcja Domu robotników na kino Panorama  
1959 – 1961 Józef Langer, za jego czasów został wybudowany Pomnik wyzwolenia i wybudowane przedszkole na ulicy 28. października  
1961 – 1971 Zdeněk Barvík. W jego czasach został wybudowany Dom usług, została wykonana przebudowa gospoda Na wierzchołku na dom kultury, została wykonana rekonstrukcja remizy strażackiej, została rozpoczęta budowa mieszkań spółdzielczych i przeprowadzono podłączenie wodociągów miejskich do Kružberskiego rurociągu. Za jego czasów opracowano nową koncepcję przebudowy miasta, a jako pierwsza akcja została rozpoczęta budowa nowego cmentarza  
1971 – 1983 Milosław Tomášek. W tym samym okresie wybudowano ośrodek spożywczy Lipa, na nowym cmentarzu kaplicę żałobną i została wybudowana nowa szkoła podstawowa  
1983 – 1986 Ing. Stanisław Košař. Za jego czasów został wybudowany areał sportowy koło szkoły podstawowej i zrealizowano budowę szatni na kąpielisku  
1986 – 1989 Ing. Jan Vůjtek. W tych czasach została wykonana rekonstrukcja basenu, rekonstrukcja biblioteki (w r. 1988) i został wybudowany sklep mięsny i z artykułami spożywczymi na ulicy Lidickiej. vujtek
1990 – 1994 JUDr. Ing. Lumír Bilík. W jego czasach została wykonana rekonstrukcja parku miejskiego Petra Bezruča, dobudowano nowy ośrodek zdrowia, wybudowano sieć kolektorów kanalizacyjnych i rozpoczęto budowę uzdrowiska Nový Darkov. bilik
1994 - 1998 Jerzy Köhler – gazyfikacja Hýlov, Josefovice, rozpoczęto gazyfikację Klimkovic, budowa kanalizacji oczyszczalni wód odpadowych Hýlov, naprawa dachu i fasady kina Panorama, naprawa klatki schodowej w budynku zamku  
1998 – 2010

 

Ing. Paweł Malík – dokończenie gazyfikacji Klimkovic, gazyfikacja kotłowni nowego ośrodka zdrowia, kina Panorama, budynku szkoły podstawowej, naprawa lokalnej trasy komunikacyjnej ulicy U Zahrádek, naprawa nawierzchni miejscowej trasy komunikacyjnej w dzielnicy Hýlov, ulica Hraniční, Čs. legii, naprawa chodnika na ul. Lidickiej, wymiana pokrycia i blachy dachowej budynku zamku, domu mieszkalnego nr 92, naprawa fasady zamku

malik
2010- 2019 Ing. Zdeněk Husťák hustak